El pati organitzador de l’Escorxador

Es tracta d’un edifici clarament modernista construït al 1908, signat per Pau Monguió i Segura. Que no sols es va recrear en ornamentació amb tendències cap al mudèjar, sinó que amb aquesta estructura de pavellons i patis (servien per a facilitar la circulació entre les diferents dependències) es volia guanyar amb mesures higièniques dels nous temps.

És un recinte gran, rectangular i delimitant per un mur que unifica a l’exterior els diferents pavellons. Cada un del pavellons estava adjudicat a les funcions específiques d’escorxar els animals; xais, porcs, vedelles..., a les façanes hi estan representats amb els caps dels animals en qüestió. A més el recinte disposava de sales d’aireig, corrals, cotxera,... i sales designades als treballadors del mateix, matadors, inspecció...


A la foto es pot observar el pati de l’entrada que fa també al mateix temps d’espai de recepció, és l’únic dels espais que té l’edifici porxat i comunica de forma aixoplugada tres pavellons diferenciats, a més també es pot apreciar la reixa de forja, és l’únic espai que té comunicació directa amb l’espai públic.


Fotografia de Ramon Borrell i Codorniu, de principis del XX. A la qual encara es poden observar diferents elements que ens mostren que l’obra no estava acabada, com el munt de sorra, cabassos,...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...