El pati del Govern Militar

Tortosa com a centre administratiu del territori va acollir determinades administracions, entre elles el govern militar, dirigida per corregidor o governador representant del govern, per tant la màxima autoritat de la ciutat en àmbits militars i judicials. Una administració que jugarà un paper molt actiu a la ciutat al voltant dels conflictes carlistes del segle XIX.

És l’any 1848 quan el gremi de la guerra s’instal·la a l’edifici medieval de la llotja. Aquest edifici, que va començar a bastir-se al SXIV, perd totalment la funció inicial per a passar a ser magatzem d’artilleria i dependències de la mateixa comandància. És així com podem veure que les diferents dependències de l’edifici medieval són reutilitzades, com és el pati, i es basteixen altres de nova planta com podem veure en alguna foto.


Veritablement podem afirmar poca cosa del pati, però molt possiblement correspongui a les zones dels pallols, és a dir, una zona empedrada on es deixava el blat porgar i tancats per un mur per evitar furts. Dels quals l’edifici cap al 1420 ja en tenia de dos tipus: a l’aire lliure i coberts, segons els estudis de J. Vidal, però sobre la fisonomia i el desenvolupament de l’edifici gòtic, parlarem en altre moment. Com podem veure a la foto d’inicis del segle passat, el pati estava encarat al riu ornamentat per una balustrada i al darrere del casalot del Govern Militar que tenia el seu accés principal al abans nomenat carrer Llotja, que actualment és l’avinguda.

Al fragment de la postal editada per Àngel Toldrà i Viazo, hi podem veure l’activitat de la zona, i el lateral del casalot del Govern Militar, que s’enfrontava a la façana nord del Mercat. Plaça que llavors es coneix amb el nom de la Pau, perdurant fins a l’actualitat, i que anteriorment per la proximitat de la seu del gremi de la guerra, es va conèixer amb el nom de la plaça d’Armes.


Si fem una ampliació de la vista de la zona, com fa Ramon Borrell, situant-se dalt del campanar del Roser, podem veure l’edificació completa a l’esquerra de la imatge. És l’any 1915 aproximadament i l’edificació ja restaria prou abandonada i deteriorada. Tortosa en deixar de ser capital de província perdrà aquesta institució militar fins que tot el conjunt serà enderrocat i sols es traslladarà una part del mateix al parc on encara es conserva des del 1932.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...